มีปัญหาเราตอบได้

Q : วิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน Window server ทำได้หรือไม่แล้วทำอย่างไร ?

A : สามารถทำได้โดยใช้วิธีการดังนี้ ไปที่ CMD พิมพ์คำสั่ง net user Administrator ตามด้วยรหัสผ่านที่ต้องการ

(TIP : ควรมีอักษรพิเศษอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น)

Q : เกิดปัญหา CredSSP แก้ไขอย่างไร ?

A : วิธีแก้ปัญหา Remote Desktop This could be due to CredSSP Link Download : https://bit.ly/36ZFz2i สำหรับ 2012R2-2016 ต้องมีรายละเอียด แก้ CredSSP

Q : วิธีการเพิ่ม Credit ทำอย่างไร ?

A : ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบของเรา ไปที่ หมวดหมู่ Add Funds ทำการใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่ม Credit ที่ช่องใส่จำนวน และทำการเลือก Method Payment เพื่อเลือกช่องทางการชำระเงิน หากทำการรายการเสร็จสิ่นแล้ว ให้ทำการกดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน หากทำการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วยอดจจะเข้าสู่บัญชีโดยอัตโนมัสติ

Q : สามารถ Reinstall OS เองได้หรือไม่ ?

A : หากว่าเป็น VPS สามารถทำการ Reinstall OS เองได้โดยระบบของเรา โดยไปที่ VPS ที่ต้องการ เลือก Setting และไปที่ Reinstall OS เพื่อทำการ Reinstall